Security Officer on Demand

U heeft een goede naam opgebouwd, uw klanten weten u te vinden en u levert kwaliteit. Toch bent u niet zeker van de bescherming van uw ICT omgeving. Hoe heeft u de digitale veiligheid geregeld? Laat u onafhankelijk adviseren door uw security officer on demand.

U wilt niet vanwege een informatie lek genoemd worden in de media. Want dat schaadt uw reputatie.

Ambitie

Uw bedrijf groeit, u wil vernieuwen, u wil nieuwe diensten in de markt zetten. Grote kans dat ICT hierbij een belangrijke rol speelt.

Uw ICT-beheerder groeit met u mee. Maar hoe zit het met het beleid en de organisatie van uw ICT-security, hoe is het gesteld met de veiligheid van uw netwerk en systemen, worden de securitysystemen goed ingezet en hoe controleert u dat?

Neem contact op
security manager officer interim onafhankelijk on demand in controle

Wanneer heb ik een Security Officer nodig?

Taken & Voordelen

Enkele taken van een Security Officer :

 • Het in kaart brengen van de huidige stand van zaken op het gebied van ICT-beveiliging (basisassessment).
 • Het uitvoeren van een risicoanalyse.
 • Het verstrekken van onafhankelijk advies en aanbevelingen voor verbetering.
 • Het ontwikkelen van een gezamenlijk actieplan om de risico’s te minimaliseren.
 • Het toezicht houden op de implementatie van zowel organisatorische als technische beveiligingsmaatregelen.
 • Het evalueren van de impact van deze beveiligingsmaatregelen.
 • Het rapporteren over de beveiligingsstatus van uw organisatie.

Voordelen van een security expert on demand :

 • De security Officer on demand kent uw bedrijf en processen.
 • De situatie met betrekking tot uw ICT-security wordt in de gaten gehouden.
 • U heeft specialistische kennis beschikbaar voor het inrichten en onderhoud van uw ICT-security.
 • U roept hulp in wanneer u dat nodig heeft!

Uw eigen Security Officer

Bespreek uw wensen of eisen.

Vraag naar de mogelijkheden.

RI&E Security

Voor wie is de RIE-Security bedoeld?

U bent een directielid, lid van de raad van bestuur, een HR manager, een ICT manager of een financial manager en u maakt zich zorgen over:

ICT gerelateerde bedrijfsrisico’s zoals het verlies van uw bedrijfsgegevens

Mogelijke uitval van uw productiesystemen

De continuïteit van uw bedrijfsprocessen

De reputatie van uw organisatie, u wilt het vertrouwen van uw klanten niet verliezen en in de media niet in verband gebracht worden met security incidenten of datalekken.

Wat levert de Sebyde RIE-Security op?

 • U krijgt inzicht in de kwetsbaarheden van de organisatie
 • Alle risico’s worden genadeloos blootgelegd
 • U kunt de juiste maatregelen nemen voor het verlagen van de risico’s
 • U bent in staat om een plan van aanpak te maken
 • Informatiebeveiliging blijft op de agenda van de gehele organisatie

Neem contact op

Waarom Sebyde?

Sebyde is specialist op het gebied van Security en Privacy. De RI&E-Security is ontstaan vanuit de kennis die is opgedaan gedurende meer dan 30 jaar ervaring in ICT en security.

Wij leveren diensten in diverse branches en industrieën.

De RI&E Aanpak

Stappenplan

Dit stappenplan biedt een gestructureerde aanpak om de beveiliging en privacy van uw organisatie te waarborgen in de digitale wereld.

Van het creëren van overzicht tot het evalueren van genomen maatregelen, de vijf stappen richten zich op het identificeren van risico’s, het opstellen van een plan en het periodiek evalueren van de beveiligingsstatus. Ontdek hoe deze aanpak uw organisatie helpt om cybercriminaliteit en datalekken te minimaliseren en een duurzaam beveiligingsniveau te handhaven.

risico inventarisatie en evaluatie beheer management van security informatiebeveiliging cybersecurity Een informatieve RI&E Security stroomdiagram van Sebyde met vijf fasen van projectmanagement. Fase 1, 'Overzicht', vraagt 'Hoe staan we er voor?' en gaat over inventarisatie van kennis, beleid en infrastructuur. Fase 2, 'Inzicht', behandelt waar risico's liggen en omvat metingen en analyses. Fase 3, 'Plan', beschrijft de adviesfase voor projectorganisatie en securitymaatregelen. Fase 4, 'Aanpak', roept op tot actie met trainingen en implementatie van beleid en securityarchitectuur. Fase 5, 'Check', evalueert of de aanpak succesvol is. De focus ligt op mensen, organisatie en techniek.

1. Overzicht

Hoe staan we ervoor?

De eerste stap is het creëren van overzicht van uw organisatie, de processen, de informatiesys-temen, de kennis van uw personeel.
Tijdens deze stap wordt de volgende informatie boven water gehaald:

 • Welk security- en privacy- beleid is er al geïmplementeerd?
 • Hoe staat het met de kennis van uw medewerkers;
 • Hoe is de organisatie opgebouwd?
 • Welke business processen zijn er?
 • Wat zijn de betrokken netwerken, systemen en applicaties?

De praktische uitvoering van deze stap bestaat uit 1 of meerdere gesprekken met (of vragenlijsten voor) de betrokken personen / afdelingen om de benodigde informatie te verkrijgen. Vervolgens wordt de verkregen informatie beoordeeld door onze security architect.

Resultaat: een beschrijving van de business, processen, applicaties, netwerk en systemen

2. Inzicht

Waar liggen de Risico’s?

De tweede stap is het bepalen aan welke risico’s de organisatie blootstaat. Aan de hand van de resultaten van stap 1 maken we samen met u een risicoanalyse. We gaan bepalen waar de grootste risico’s liggen en of verdere acties vereist zijn. Behalve organisatorisch en technisch zal ook de “zachte” kant van de security meegenomen: het bewustzijn van uw medewerkers en de organisatie.

 • Zijn de medewerkers bewust van de gevaren en dreigingen waaraan ze blootstaan?
 • Hoe alert en bewust zijn uw medewerkers ten aanzien van phishing?
 • Loopt u juridische risico’s?
 • In hoeverre is security “embedded” in de bedrijfsprocessen?
 • Welke procedures zijn er ingevoerd op het gebied van de security?
 • In hoeverre weet u van kwetsbaarheden van uw netwerk en systemen?
 • Hoe gevoelig zijn netwerk en systemen voor uitval?

Resultaat: Een risicoanalyse van de organisatie

3. Plan

Wat gaan we doen?

Bepalen welke maatregelen er kunnen/moeten worden genomen om te voldoen aan het ambitie-niveau van de organisatie en om het risico op cybercriminaliteit en datalekken te minimaliseren. Deze maatregelen zullen worden ingedeeld in de drie belangrijke categorieën:

 • Mens (trainen op veilig en security bewust gedrag van uw medewerkers)
 • Organisatie (organisatorische maatregelen, securitybeleid, securitymanagement administratie, procedures)
 • Techniek (technische securitymaatregelen in netwerken, systemen en applicaties)

Resultaat: Een plan van aanpak voor de uit te voeren maatregelen.

4. Aanpak

Aan de Slag!

Het plan van aanpak, van stap 3, wordt uitgevoerd met al zijn maatregelen.

 • Het securitybeleid wordt opgesteld
 • Trainingen worden gegeven.
 • De securityorganisatie wordt ingericht.
 • Overeenkomsten worden gemaakt/bijgewerkt met derde partijen.

Er wordt een rapport opgesteld met alle bevindingen en aanbevelingen.

Resultaat: Uw organisatie heeft noodzakelijke en gewenste maatregelen genomen voor het gewenste ambitieniveau.

5. Evaluatie

Is de Aanpak Succesvol?

De kracht van een RIE aanpak zit in het feit dat het periodiek herhaald wordt en daarmee aanzet tot voortdurende verbetering.

Om de security binnen uw organisatie op het gelijke hoge niveau te houden en waar nodig bij te stellen is het noodzakelijk om deze regelmatig onder de loep te nemen.

U meet en controleert de status van uw organisatie, de kennis van uw medewerkers en de beveiligingsmaatregelen.

Resultaat: Security Governance; verbeterpunten, verfijningen ten aanzien van een bedrijf brede security implementatie.

Graag ontvang ik meer informatie over de RI&E-security

  Waar kent u ons van?


  U Bent in controle!

  Met de RIE-Security van Sebyde brengt u feilloos alle risico’s van uw digitale werkvloer in kaart en krijgt u een betrouwbaar beeld over de situatie met betrekking tot uw informatiebeveiliging. Hierbij worden de meest belangrijke aandachtsgebieden van uw informatiebeveiliging onder de loep genomen.

  Pas als u weet wat de risico’s zijn kunt u de juiste maatregelen nemen. Na de evaluatie maken we een plan van aanpak met verbeterpunten om het risico op cybercriminaliteit te verlagen.