Privacy Help Desk

De privacy help desk helpt u bij het onder controle houden van uw privacy compliance. Door periodieke checks voldoet u blijvend aan wet en regelgeving. Er kunnen veranderingen zijn in uw processen, de interpretatie van de wet door de autoriteit kan bijgesteld worden, de wet- en regelgeving kan veranderen.

De interim privacy officer houdt u voortdurend op de hoogte en komt met adviezen en raadgeving.

Neem contact op
help desk support avg gdpr check interim privacy officer manager

Taken & Voordelen

Data Lek

U denkt dat er bij u een data lek heeft plaatsgevonden, een USB stick is verloren, een laptop is gestolen? Is dit ook werkelijk een data lek? Moet u deze melden bij de autoriteit? Moet u de betrokkenen informeren over dit lek? En hoe moet u hen informeren?

Help Desk

Heeft u een korte vraag? Bent u niet zeker van de regels? U wenst juridisch advies? Bel de helpdesk en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld door uw eigen juridische privacy adviseur.

Uw eigen FG

Uw eigen Functionaris Gegevensbescherming staat geregistreerd bij de autoriteit met het grote voordeel dat de Autoriteit Persoonsgegevens zich terughoudender zal opstellen als het gaat om toezicht op uw organisatie.

Aanvragen

U kunt contact met mij opnemen in verband met een Privacy helpdesk overeenkomst:

Verzenden

Abonnement

 • 97 Euro per maand
 • Telefonisch consult: Toegang tot specialisten op het gebied van de AVG
 • Eerste hulp bij data lek: advies over wel/niet melden, procedures, etc.
 • Praktische handvatten en tips
 • Uw eigen Functionaris Gegevensbescherming, deze wordt geregistreerd bij de Autoriteit.
 • Advies over mogelijke verbeterpunten of maatregelen
 • Bespreken van afhandeling inzageverzoeken
 • Meerwerk in overleg

RI&E Privacy

Aantoonbaar voldoen aan de AVG

De Europese privacy wetgeving (AVG, GDPR) stelt eisen aan organisaties als het gaat om verwerking van persoonsgegevens. Hierbij zal de autoriteit kijken naar de mogelijke privacy risico’s die er gelopen wordt en de genomen organisatorische en technische maatregel. De RIE-privacy biedt u hulp en concrete oplossingen voor de wettelijk gestelde eisen:

Verschaft inzicht in de eisen die de wetgeving aan uw bedrijf stelt door onze FG (functionaris gegevensbescherming / data protection officer).

Het opstellen van de verplichte documentatie, de PIA (Privacy Impact Assessment).

Het controleren van bestaande of maken van nieuwe verwerkingsovereenkomsten met uw ketenpartners.

Opleiden van medewerkers op het gebied van privacy en security awareness.

Concrete adviezen met betrekking tot het nemen van organisatorische en technische maatregelen.

Het inrichten en bijhouden van een verplichte persoonsgegevens administratie, o.a. een toestemmingenregister.

Hoe en wanneer melden we een data lek.

Waarom Sebyde?

Sebyde is specialist op het gebied van Security en Privacy. De RI&E-Security is ontstaan vanuit de kennis die is opgedaan gedurende meer dan 30 jaar ervaring in ICT en security.

We leveren diensten op het gebied van Security en Privacy in diverse branches en industrieën.

Neem contact op

0. Nulmeting

Hoe staat u er voor?

Aan de hand van de ingevulde checklist heeft u een goed idee van het risicoprofiel, de grootte en complexiteit van uw organisatie in relatie tot de AVG.

U ontvangt een uitgebreid rapport met uw situatie, een overzicht met bevindingen en hoe deze met maatregelen en vervolgstappen aan te pakken.

Privacy checklist

1. Overzicht

Hoe staan we ervoor?

De eerste stap is het creëren van overzicht van de verwerkingen, van uw organisatie, de informatiesystemen, kennis van uw personeel. Tijdens deze stap wordt de volgende informatie boven water gehaald:

 • Hoe staat het met de kennis van uw medewerkers?
 • Welke persoonsgegevens worden er in uw organisatie verwerkt?
 • Hoe is de privacy organisatie opgebouwd?
 • Aan welke wettelijke eisen moeten deze verwerkingen voldoen?
 • Wat zijn de betrokken netwerken, systemen en applicaties?
 • Welke afdelingen zijn er betrokken bij het verwerken van persoonsgegevens?
 • Welke verwerkingen zijn er?
 • Welk security- en privacy- beleid is er al geïmplementeerd?

De praktische uitvoering van deze stap bestaat uit 1 of meerdere gesprekken met of vragenlijsten voor de betrokken personen / afdelingen om de benodigde informatie te verkrijgen.

Resultaat: Een bruikbare privacy administratie!

Start met uw administratie

2. Inzicht

Waar liggen de Risico’s?

De verkregen informatie uit stap 1 wordt beoordeeld door security en privacy experts. We bepalen waar de grootste risico’s liggen en of verdere acties vereist zijn. Behalve organisatorisch en technisch zal ook de kennis en het bewustzijn van uw medewerkers en de organisatie meegenomen.

 • Zijn de medewerkers bewust van de gevaren en dreigingen waaraan ze blootstaan?
 • Hoe alert en bewust zijn uw medewerkers ten aanzien van phishing?
 • Loopt u juridische risico’s?
 • Is een PIA noodzakelijk?
 • In hoeverre is security en privacy “embedded” in de bedrijfsprocessen?
 • Welke procedures zijn er ingevoerd op het gebied van de security en privacy?
 • In hoeverre weet u van kwetsbaarheden van uw netwerk en systemen?
 • Hoe gevoelig zijn netwerk en systemen voor uitval?

Resultaat: Inzicht in de risico’s

Vraag een risicoanalyse aan

3. Plan

Wat gaan we doen?

Samen met u bepalen welke maatregelen er kunnen/moeten worden genomen om compliant te zijn aan de wet- en regelgeving en om het risico op cybercriminaliteit en datalekken te minimaliseren. Deze maatregelen zullen worden ingedeeld in de drie belangrijke categorieën:

 • Mens (trainen op veilig en privacy bewust gedrag van uw medewerkers)
 • Organisatie (juridische afspraken, security beleid, privacy administratie, procedures)
 • Techniek (technische security maatregelen in netwerken, systemen en applicaties)

Resultaat: Een plan met maatregelen.

Help mij bij een plan van aanpak

4. Aanpak

Aan de Slag!

Het plan van aanpak, van stap 3, wordt uitgevoerd met al zijn maatregelen.

 • Trainingen worden gegeven.
 • Het privacy beleid wordt opgesteld.
 • De privacy organisatie wordt ingericht.
 • Bewerkers overeenkomsten worden gemaakt.
 • Eeen FG wordt aangesteld.
 • Kwestbaarheids scans worden uitgevoerd.

Resultaat: Uw bent passend beveiligd.

Geef ons advies over de maatregelen

5. Evaluatie

Is de Aanpak Succesvol?

Om de privacybescherming binnen uw organisatie op het zelfde hoge niveau te houden is het nodig om deze regelmatig onder de loep te nemen. U meet en controleert de status van uw organisatie, de kennis van uw medewerkers en de beveiligingsmaatregelen.

 • Het plan van aanpak wordt ge-evalueerd.
 • Verbeterpunten worden aangebracht.
 • Inrichten privacy organisatie.
 • Borgen van privacy compliance

Resultaat: U voert regie en bent in controle.

Help ons met privacy management

Uw eigen Privacy Officer

Overzicht van alle Verwerkingen van Persoonsgegevens, Inzicht in alle Risico’s, Plan met Organisatorische en Technische Maatregelen, Een Privacy Bewuste Organisatie, Compliant aan de Privacy Wet.