Privacy Scan

Via een ingevulde checklist krijgt u inzicht in het risicoprofiel, evenals de omvang en complexiteit van uw organisatie in verhouding tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U krijgt een gedetailleerd verslag over uw huidige positie, inclusief een lijst van bevindingen en advies over hoe u deze punten met gerichte maatregelen en vervolgacties kunt adresseren.

Neem contact op

    Waar kent u ons van?


    Nulmeting Aanvragen

    Benieuwd of uw bedrijf voldoet aan de AVG?

    Vraag via dit formulier een Nulmeting aan en ontvang een uitgebreid rapport met uw situatie, een overzicht met bevindingen en hoe deze met maatregelen en vervolgstappen aan te pakken.