Grafische weergave met de tekst 'DORA Digital Operational Resilience Act' naast een gestileerde Europese vlag met gele sterren in een cirkel op een blauwe achtergrond, wat wijst op de EU-regelgeving die de digitale veerkracht van operationele systemen adresseert.

DORA Cybersecurity voor Financiële Markt

DORA (Digital Operational Resilience Act) is een Europese richtlijn die van kracht is geworden op 28 juni 2021. Deze moet worden omgezet in nationale wetgeving door alle EU-lidstaten. Het heeft als doel om uniforme eisen te stellen aan de operationele en veerkrachtige werking van financiële marktinfrastructuur, met name op het gebied van informatiebeveiliging. Financiële ondernemingen…