DORA Cybersecurity voor Financiële Markt

DORA (Digital Operational Resilience Act) is een Europese richtlijn die van kracht is geworden op 28 juni 2021. Deze moet worden omgezet in nationale wetgeving door alle EU-lidstaten. Het heeft als doel om uniforme eisen te stellen aan de operationele en veerkrachtige werking van financiële marktinfrastructuur, met name op het gebied van informatiebeveiliging. Financiële ondernemingen…